Vaginalna mikroflora

Vaginalna flora (mikrobiota/mikroflora) je naziv za skup mikroorganizama u rodnici ili vagini koji čine učinkovitu barijeru prolazu brojnih patogena. Glavna sastavnica zdrave vaginalne mikrobiote su štapićaste bakterije – laktobacili.

Laktobacili posjeduju određena pozitivna svojstva kojima održavaju njezinu zdravu ravnotežu te imaju ključnu ulogu u reproduktivnom zdravlju žena.

Uloga laktobacila je proizvodnja mliječne kiseline, odnosno stvaranje kiselog medija u sluznici rodnice koji sprječava razmnožavanje mikroorganizama štetnih za zdravlje žene.

fb