Što su probiotici i zašto su važni?

Probiotici su mikroorganizmi koji imaju pozitivne učinke na zdravlje ako se nalaze u primjerenoj količini, bilo u probavnom ili mokraćno-spolnom sustavu. Još se nazivaju i ”dobre” bakterije jer ih razlikujemo od onih ”loših” koje izazivaju bolest. Donedavno se pogrešno vjerovalo da svi mikroorganizmi izazivaju bolest, međutim, brojnim je istraživanjima dokazano kako postoje mikroorganizmi čija prisutnost u našem organizmu ima dobre učinke na zdravlje. 

Laktobacili su dominantne bakterije mokraćno-spolne mikroflore koje posjeduju određena pozitivna svojstva kojima održavaju njenu zdravu ravnotežu. Vaginalna mikrobiota (mikroflora) je kompleksna zajednica različitih mikroorganizama, a u zdravih se žena sastoji od različitih aerobnih i anaerobnih bakterija, virusa, gljivica i protozoa. Mikrobiota ima važnu ulogu u imunološkom sustavu jer predstavlja efikasnu barijeru prolazu raznih patogena.

fb