Rak vrata maternice

Život žena je, što se raka vrata maternice tiče, u njihovim rukama.

Pojavnost raka vrata maternice uzročno-posljedično je povezana s infekcijom humanim papiloma virusima (HPV), osobito podtipovima 16, 18, 31 i 35. Treba naglasiti da se virusna HPV DNK-a pronađe u više od 95 % analiziranih tumora vrata maternice. Drugi faktori rizika su loši socijalno-ekonomski uvjeti života, rano stupanje u spolne odnose, više spolnih partnera, veći broj trudnoća, prva trudnoća u ranoj dobi, spolno prenosive infekcije, imunosupresija, poremećaj prehrane. Sve se to moše povezati sa infekcijom HPV-om. Pušenje je jedini čimbenik koji ne ovisi o infekciji HPV-om, a uzročno-posljedično je povezan s većom učestalosti raka vrata maternice.

Rak vrata maternice je 100% izlječiv u preinvazivnom obliku, a jedini način da se otkrije je ginekološki pregled i PAPA test. Zbog toga apeliramo na sve žene da se redovito kontroliraju.

fb