Ginekološki pregled bar jednom godišnje

Ginekologija je medicinska disciplina koja se bavi zdravljem žena, kako reproduktivne dobi tako i žena u menopauzi ali i adolescentica i djevojčica. Otuda se ginekološki pregled razlikuje ovisno o starosnoj dobi i spolnoj aktivnosti žena. Pored toga, dobar dio pregleda se obavlja u trudnoći, posebnom razdoblju u kojem ginekolog skrbi za dvije osobe. 

Na ginekološki pregled dolazimo preventivno, kako bismo vrlo rano i u situacijama dok nema znakova i simptoma bolesti iste otkrili, ali i nakon ginekoloških operativnih zahvata čak i kada se odstrane maternica i jajnici, pošto i tada postoje mogućnosti obolijevanja. Ukoliko nema razloga za drugačije postupanje, ginekološki pregled, PAPA test i ultrazvučni pregled treba obaviti jednom godišnje.

fb